بهترین زمان ارسال پیامک

بیشترین پیامک های تبلیغاتی که در کشور ارسال می شوند در ساعت 9 صبح تا 12 ظهر است شاید بتوان گفت که بهترین زمان ارسال پیامک بین ساعت های ذکر شده می باشد ولی شما باید نسبت به تبلیغات خود زمان ارسال پیامک ها را مشخص بفرمایید. مثلا اگر پیامک تبلیغاتی شما برای اشخاصی ارسال می شود که شاغل هستند صبح زمان خوبی برای ارسال پیامک است و ...

برای اطلاعات بیشتر می توانید با شماره های 021.22391021 و 021.22390579 تماس بگیرید.

k Dاین مطلب را در گوگل محبوب کنید:

SWF file not found. Please check the path.

سامانه پیام کوتاه پنل، سامانه ارسال پیامک، پیام کوتاه