بروزرسانی های سامانه ارسال پیامک - مهرماه

در سامانه های پیامک چیاکو به صورت مستمر اقدام به بروزرسانی می شود که این بروزرسانی ها گاهی در قالب امکانات و گاهی در قالب بانک های اطلاعاتی و شماره موبایل های اصناف و غیره است.

بروز رسانی های زیر در ماه مهر 1393 انجام شده است:

  1. ویرایش متون سریع و رفع خطاهای این بخش
  2. اضافه شدن نمایش کامل کارمندان منقضی شده به بخش کاربران
  3. تکمیل ماژول آزمون و انتشار نسخه نهایی آن
  4. با ارسال کلمه off شماره در لیست سیاه کلی سامانه قرار داده می شود


بروز رسانی پنل نمایندگی

  1. امکان درج پیام در پنل نماینده مشابه توسط نماینده
  2. رفع خطاهای مربوط به درج همکار


بانک شماره

  • افزودن بانک کدپستی بوشهر
  • افزودن بانک مدیران هیئت های مذهبی


بروز رسانی وبسرویس

  1. رفع خطاهای متد Bulk City Count
  2. افزودن وبسرویساین مطلب را در گوگل محبوب کنید:

SWF file not found. Please check the path.

سامانه پیام کوتاه پنل، سامانه ارسال پیامک، پیام کوتاه