ارسال پیامک به بلک لیست مخابرات

همانطور که در این مقاله توضیح داده شده است برخی از اشخاص با درخواست به اپراتور تلفن همراه خود، ارسال پیامک به تلفن همراه خود را غیر فعال می کنند که این شماره ها در لیست سیاه مخابراتی یا بلک لیست قرار می گیرد و امکان ارسال پیامک با سامانه های ارسال پیامک به این شماره ها وجود ندارد.

حال برخی از شرکتها و اشخاصی که برای ارسال پیامک های خدماتی خود نیاز دارند که به این شماره ها ارسال پیامک انجام دهند، می توانند با مطالعه موارد ذکر شده زیر خط ارسال پیامک خود را به حالت خدماتی تغییر دهند.

روش خدماتی شدن خطوط به صورت زیر می باشد :

1000 : تعهدنامه مربوطه به همراه 10.000.000 تومان سفته
2000 : شرکت های حقوقی (با مدارک) /تعهدنامه مربوطه به همراه 20.000.000 تومان سفته
3000 : فقط ارگانهای دولتی
5000 : تعهدنامه مربوطه + تعهدنامه 5000 به همراه 10.000.000 تومان سفته
021 : تعدنامه مربوطه + 10.000.000 تومان سفته
ارگانهای دولتی نیازی به ارائه سفته ندارند
این مطلب را در گوگل محبوب کنید:

SWF file not found. Please check the path.

سامانه پیام کوتاه پنل، سامانه ارسال پیامک، پیام کوتاه