خطوط اختصاصی

خطوط اختصاصی چیست ؟
خطوط اختصاصی شماره هایی هستند که در اختیار شما قرار خواهند گرفت برای ارسال و دریافت پیامک.
با دریافت یکی از سامانه های ارسال پیامک می توانید خطوط اختصاصی را روی سامانه ارسال پیامک خود فعال نمایید.
توجه داشته باشید که با دریافت یکی از سامانه ارسال پیامک چیاکو حداقل یک شماره اختصاصی به صورت رایگان ارائه خواهد شد.

مشاهده سامانه ارسال پیامک چیاکوtarefe-khotot-ekhtesasi-1000

tarefe-khotot-ekhtesasi-2000

تعرفه خطوط اختصاصی اپراتور 3000

تعرفه خطوط اختصاصی اپراتور تفکیک جنسیت و رده سنی 5000

tarefe-khotot-sabet-021

تعرفه خطوط اختصاصی ارسال پیامک از خط ثابت غیرمتناظر

 

  • درصورتیکه شماره پیشنهادی از سمت شرکت باشد، کف قیمتی آن بازه در نظر گرفته خواهد شد و در صورتیکه شماره پیشنهادی از سمت متقاضی باشد، بسته به رند یا غیررند بودن شماره قیمت آن با در نظر گرفتن قیمت کف و سقف آن بازه ، اعلام خواهد شد. ملاک رند بودن شماره:

  • 1. شماره های رند ، شماره هایی هستند که صعودی یا نزولی بوده و یا ارتباط معناداری داشته باشند.

  • 2. ارقام تکراری در شماره مورد نظر وجود داشته باشد.
این مطلب را در گوگل محبوب کنید:
سامانه پیام کوتاه پنل، سامانه ارسال پیامک، پیام کوتاه