وب سرویس ارسال پیامک از سامانه ارسال پیامک

وب سرویس ارسال پیامکsend

آدرس وب سرویس ارسال پیامک:
برای کد نویسی دات نت http://87.107.121.54/post/Send.asmx
برای کدنویسی Java-phpء http://87.107.121.54/post/Send.asmx?wsdl

متد GetCredit : این متد برای دریافت میزان اعتبار کاربر در سامانه ارسال پیامک بکار می رود.

پارامتر های ورودی
نام پارامتر نوع پارامتر توضیحات
UserName String نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه ارسال پیامک
PassWord String کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه ارسال پیامک
مقدار بازگشتی
ReturnValue Double

میزان اعتبار به پیامک یا به ریال بسته به نوع پنل کاربری
0: نام کاربری و یا رمز عبور اشتباه می باشد.

 

متد  SendSimpleSMS : از این متد جهت ارسال پیامک به یک یا چند گیرنده مورد استفاده قرار می گیرد.

پارامتر های ورودی
نام پارامتر نوع پارامتر توضیحات
UserName String نام کاربری حساب شما در سامانه ارسال پیامک
PassWord String کلمه عبور حساب کاربری شما در سامانه ارسال پیامک
From String شماره فرستنده
To String[] آرایه ای از رشته حروف است که هر خانه آرایه شامل یک شماره موبایل می باشد، حداکثر 100 شماره در هر بار فراخوانی
Text String متن پیامک
IsFlash boolean تعیین می کند آیا پیامک بصورت فلش ارسال گردد یا خیر
مقدار بازگشتی
ReturnValue Int

0:نام کاربری یا رمز عبور اشتباه می باشد.
1:درخواست با موفقیت انجام شد.
2:اعتبار کافی نمی باشد.
3:محدودیت در ارسال روزانه
4:محدودیت در حجم ارسال
5:.شماره فرستنده معتبر نمی باشد.
6:.سامانه در حال بروزرسانی می باشد.
7:متن حاوی کلمه فیلتر شده می باشد.
9:ارسال از خطوط عمومی از طریق وب سرویس امکان پذیر نمی باشد.
10:کاربر مورد نظر فعال نمی باشد.
11:ارسال نشده
12: مدارک کاربر کامل نمی باشد.

 

متد SendSimpleSMS2 : از این متد جهت ارسال پیامک به یک گیرنده مورد استفاده قرار می گیرد.

پارامتر های ورودی
نام پارامتر نوع پارامتر توضیحات
UserName String نام کاربری حساب شما در سامانه ارسال پیامک
PassWord String کلمه عبور حساب کاربری شما در سامانه ارسال پیامک
From String شماره فرستنده
To String شماره گیرنده
Text String متن پیامک
IsFlash boolean تعیین می کند آیا پیامک بصورت فلش ارسال گردد یا خیر
مقدار بازگشتی
ReturnValue Int

0:نام کاربری یا رمز عبور اشتباه می باشد.
یک عدد: recId ارسال

 

متد SendSms : این متد جهت ارسال پیامک پیشرفته به یک یا چند گیرنده استفاده می شود.

پارامتر های ورودی
نام پارامتر نوع پارامتر توضیحات
UserName String نام کاربری حساب شما در سامانه ارسال پیامک
PassWord String کلمه عبور حساب کاربری شما در سامانه ارسال پیامک
From String شماره فرستنده
To String[] شماره گیرنده
Text String متن پیامک
IsFlash boolean تعیین می کند آیا پیامک بصورت فلش ارسال گردد یا خیر
UDH String سرآمد پیامک (برای ارسال پیامک روی یک پورت خاص)
RecId Ref Long[] هرخانه آرایه یک کد یکتا به ازای هر گیرنده تولید می کند ، این کد یکتا برای دریافت delivery کاربر دارد.
Status Ref Byte[] هر خانه آرایه یک 0 یا 1 بوده که به ازای هر گیرنده تولید می شود و نشانگر این است که پیامک به این گیرنده موفق ارسال گردیده یا نه 0 به معنی ارسال شده و 1 به معنی ارسال نشده می باشد.
مقدار بازگشتی
ReturnValue Int

0:نام کاربری یا رمز عبور اشتباه می باشد.
1:درخواست با موفقیت انجام شد.
2:اعتبار کافی نمی باشد.
3:محدودیت در ارسال روزانه
4:محدودیت در حجم ارسال
5:.شماره فرستنده معتبر نمی باشد.
6:.سامانه در حال بروزرسانی می باشد.
7:متن حاوی کلمه فیلتر شده می باشد.
9:ارسال از خطوط عمومی از طریق وب سرویس امکان پذیر نمی باشد.
10:کاربر مورد نظر فعال نمی باشد.
11:ارسال نشده
12: مدارک کاربر کامل نمی باشد.

 

متد GetDelivery : جهت دریافت وضعیت تحویل پیامک ارسال شده بکار می رود.

پارامتر های ورودی
نام پارامتر نوع پارامتر توضیحات
RecId Long کد یکتای گیرنده که از متدهای ارسال پیامک بدست آمده است.
مقدار بازگشتی
ReturnValue Int

0: ارسال شده به مخابرات
1: رسیده به گوشی
2: نرسیده به گوشی
3: خطای مخابراتی
5: خطای نامشخص
8: رسیده به مخابرات
16: نرسیده به مخابرات
100: نامشخص

 

متد GetDelivery2 : جهت دریافت وضعیت تحویل پیامک ارسال شده بکار می رود.

پارامتر های ورودی
نام پارامتر نوع پارامتر توضیحات
RecId string کد یکتای گیرنده که از متدهای ارسال پیامک بدست آمده است.
مقدار بازگشتی
ReturnValue Int

0: ارسال شده به مخابرات
1: رسیده به گوشی
2: نرسیده به گوشی
3: خطای مخابراتی
5: خطای نامشخص
8: رسیده به مخابرات
16: نرسیده به مخابرات
100: نامشخص

 

متد GetMultiDelivery : جهت دریافت وضعیت تحویل پیامک ارسال شده بکار می رود(جهت ارسال های انبوه استفاده می شود).

پارامتر های ورودی
نام پارامتر نوع پارامتر توضیحات
RecId Long کد یکتای گیرنده که از متد Sendsms بدست آمده است.
مقدار بازگشتی
ReturnValue Int

0: ارسال شده به مخابرات
1: رسیده به گوشی
2: نرسیده به گوشی
3: خطای مخابراتی
5: خطای نامشخص
8: رسیده به مخابرات
16: نرسیده به مخابرات
100: نامشخص

 

متد GetInboxCount : بررسی تعداد پیامک های دریافتی از طریق این متد انجام می شود.

پارامتر های ورودی
نام پارامتر نوع پارامتر توضیحات
UserName String نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه ارسال پیامک
Password String کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه ارسال پیامک
IsRead Bool جهت مشاهده پیامک های خوانده شده true و جهت مشاهده پیامک های خوانده نشده false استفاده شود.
مقدار بازگشتی
ReturnValue Int

 یک عدد: این عدد با توجه به پارامتر های ورودی، تعداد پیامک ها را نمایش می دهد.
-1 : نام کاربری یا کلمه عبور وارد شده صحیح نمی باشد.

 

متد GetMessages : جهت بررسی پیامک های دریافتی استفاده می شود.

پارامتر های ورودی
نام پارامتر نوع پارامتر توضیحات
UserName String نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه ارسال پیامک
Password String کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه ارسال پیامک
Location Int مشخص کننده نوع پیامک است، اگر 1 باشد پیامک های دریافتی، اگر 2 باشد پیامک های ارسالی را مشخص می کند و اگر -1 تنظیم شود کلیه پیامک ها درخواست می شوند.
From String شماره فرستنده (مثلا:1000123) ، در صورت خالی گذاشتن این پارامتر، پیام های کلیه شماره ها دریافت می شود.
Index Int اندیس مربوط به ردیف پیام های دریافتی - پیشنهاد می گردد  این مقدار را0 در نظر بگیرید
Count Int تعداد رکورد درخواستی
مقدار بازگشتی
ReturnValue List of class  MessagesBL []

 

 pdf-24     دانلود راهنمای استفاده از وب سرویس ارسال پیامک

 

برای دریافت اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 021.22391021 تماس بگیرید.
این مطلب را در گوگل محبوب کنید:
سامانه پیام کوتاه پنل، سامانه ارسال پیامک، پیام کوتاه