وب سرویس ارسال و دریافت فکس از سامانه ارسال پیامک

آدرس وب سرویس ارسال و دریافت فکس:
برای کد نویسی دات نت:  http://87.107.121.54/post/contacts.asmx
برای کد نویسی php , javaا :  http://87.107.121.54/post/contacts.asmx?wsdl

 

متد GetInboundFax : این متد جهت مشاهده فکس های دریافتی استفاده می شود.

پارامتر های ورودی
نام پارامتر نوع پارامتر توضیحات
UserName String نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه ارسال پیامک
PassWord String کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه ارسال پیامک
from String شماره مجازی تلفن (توجه داشته باشید از بکاربردن 021 یا 21 در ابتدا شماره خودداری نمائید . نمونه صحیح : 24521***)
مقدار بازگشتی
ReturnValue List of Class FaxBL []

 

 متد GetOutboundFax  این متد جهت مشاهده فکس های ارسالی استفاده می شود.

پارامتر های ورودی
نام پارامتر نوع پارامتر توضیحات
UserName String نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه ارسال پیامک
PassWord String کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه ارسال پیامک
from String شماره مجازی تلفن (توجه داشته باشید از بکاربردن 021 یا 21 در ابتدا شماره خودداری نمائید . نمونه صحیح : 24521***)
مقدار بازگشتی
ReturnValue List of Class FaxBL []

 

 متد SendFax : این متد جهت ارسال فکس استفاده می شود.

پارامتر های ورودی
نام پارامتر نوع پارامتر توضیحات
UserName String نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه ارسال پیامک
PassWord String کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه ارسال پیامک
from String شماره مجازی تلفن (توجه داشته باشید از بکاربردن 021 یا 21 در ابتدا شماره خودداری نمائید . نمونه صحیح : 24521***)
base64StringFile String  
مقدار بازگشتی
ReturnValue List of Class  

 

pdf-24       دانلود وب سرویس ارسال و دریافت فکس

 

برای اطلاعاتب بیشتر می توانید با شماره 021.22391021 تماس بگیرید

مطالب مرتبط:
دانلو راهنما و نمونه کدهای وب سرویس ارسال پیامک
این مطلب را در گوگل محبوب کنید:
سامانه پیام کوتاه پنل، سامانه ارسال پیامک، پیام کوتاه